کلکته

چای کلکته ساده و طبیعی

چای کلکته ساده و طبیعی

شهرزاد، چاى صد در صد خالص آسام هندوستان را که به نام چاى کلکته نیز شناخته می‌شود، در بسته‌های قرمز رنگ ارائه می‌کند.

چای کلکته ساده و طبیعی 100 گرمی

چای کلکته ساده و طبیعی 100 گرمی

شهرزاد، چاى صد در صد خالص آسام هندوستان را که به نام چاى کلکته نیز شناخته می‌شود، در بسته‌های قرمز رنگ ارائه می‌کند.

چای کلکته کیسه‌ای 100 تایی

چای کلکته کیسه‌ای 100 تایی

اگر از چاى کیسه‌ای انتظار طعم چاى دم کشیده را دارید، چاى کیسه‌ای شهرزاد انتخابى مناسب براى ذائقه شماست.

چای کلکته کیسه‌ای 50 تایی

چای کلکته کیسه‌ای 50 تایی

اگر از چاى کیسه‌ای انتظار طعم چاى دم کشیده را دارید، چاى کیسه‌ای شهرزاد انتخابى مناسب براى ذائقه شماست.

چای کلکته کیسه‌ای 25تایی

چای کلکته کیسه‌ای 25تایی

اگر از چاى کیسه‌ای انتظار طعم چاى دم کشیده را دارید، چاى کیسه‌ای شهرزاد انتخابى مناسب براى ذائقه شماست.

از تازه ترین محصولات با خبر شوید