ارل‌گری

چای ارل‌گری 500 گرمی

چای ارل‌گری 500 گرمی

حاصل ترکیب حرفه‌ای چاى سیلان وکلکته و هم‌آمیزی آن با رایحه برگاموت طبیعى چاى ارل گرى شهرزاد را رقم می‌زند.

چای ارل‌گری 100 گرمی

چای ارل‌گری 100 گرمی

حاصل ترکیب حرفه‌ای چاى سیلان وچای  و هم‌آمیزی آن با رایحه برگاموت طبیعى چاى ارل گرى شهرزاد را رقم می‌زند.

چای ارل گری کیسه‌ای 25 تایی

چای ارل گری کیسه‌ای 25 تایی

اگر از چاى کیسه‌ای انتظار طعم چاى دم کشیده را دارید، چاى کیسه‌ای شهرزاد انتخابى مناسب براى ذائقه شماست.

از تازه ترین محصولات با خبر شوید